Samopouzdanje, Montesori pedagogija

Samopouzdanje ili samopoverenje je pre svega vera u sopstvene sposobnosti, istrajnost i dobronamernost. Osoba koja je samopouzdana ocenjuje sebe kao sposobnu, istrajnu i dobru (Z. Milivojević, 2000: “Emocije”). Da bi neka osoba imala ovakva uverenja o sebi neophodno je da…

Odlažemo obaveze, primer odlaganja

Naravno da sam probila nekoliko rokova za pisanje teksta o prokrastinaciji. Poslednji - do kraja prošle nedelje. Danas je ponedeljak, idealan dan za započinjanje aktivnosti (ideja o idealnom vremenu je klasična samoobmana), sedim ispred kompa, a belina dokumenta me optužujuće…

Verovali ili ne, Internet nije razlog za prokrastinaciju, iako se tako često misli. Problem prokrastinacije javlja se još u drevnim civilizacijama. Grčki pesnik Hesiod, koji je pisao oko 800. pne. upozorio je da „ne odlažete svoj posao za sutra i…

Komunikacija, par u restoranu

U radu sa partnerima u praksi se često susrećemo sa problemom u komunikaciji, kao podlogom za sukobe u partnerskom odnosu. Ukoliko ne postoji adekvatna komunikacija u partnerskom odnosu, razlog za konflikt može biti sve, pa čak i bacanje smeća (poznato?…

Uticaj samoregulacije, studentkinja spava za stolom, primer prokrastinacije

Studiranje zahteva visok nivo samoregulacije u pogledu motivacije, vremenskog upravljanja, koncentracije, samodiscipline i upravljanja stresom kao i emocionalnim reakcijama. Razvijanje ovih veština kod studenata, može poboljšati akademsku uspešnost, smanjiti stres i dugoročno uspostaviti uspešno učenje i razvoj. Što je veća…

Primer odlaganja obaveza, devojka koristi telefon dok uči

Ukoliko imate sklonost ka odlaganju obaveza koje vas čekaju, verovatno ćete sebe dovesti do toga da budete pod velikim stresom. Em obaveza nije obavljena ili zadatak i problem nisu rešeni, em se nagomilava dodatna nervoza. Osim toga, moguća je i…

Primer prokrastinacije, devojka leži na krevetu sa laptopom i kafom

Prokrastinaciju bismo mogli da definišemo kao tendenciju odlaganja izvršenja neke radnje kako bi se postigao neki drugi cilj. Emocije koje se proživljavaju tokom odlaganja obaveza tiču se najpre ideala i želja te nisu doživljene u kontekstu obaveze. Osobe koje su…

Samopouzdanje na poslu, devojka za računarom

Kako i sama reč kaže, osoba koja veruje u sebe i pouzda se u svoje sposobnosti je samouverena ili samopouzdana. Samopouzdanje kao osećanje rezultira iz uverenja u sopstvene sposobnosti i istrajnost i doživljaj sebe da nešto možemo. Kada je osoba…

Novogodišnja noć

Novogodišnja noć na simboličan način predstavlja vremensku raskrsnicu gde se susreću ono što je bilo i ono što će doći. Dok grad u novogodišnjoj noći pleše u ritmu glasne muzike, vatrometa, ukrasa, ali i prošlogodišnjih uspomena, um može postati pozornica…

Postavljanje novogodišnjih ciljeva, osoba piše u planeru

Nova godina je tradicionalno dobar trenutak za donošenje odluka. Iako možemo da napravimo promenu svakog dana u godini, svi doživljavamo Novu godinu kao završetak nečeg starog i početak novog. Stoga, prirodno je da u tom perodu razmišljamo o promenama i…