U ranom period razvoja emocije imaju komunikacionu funkciju, odnosno, na neki način posreduju u odnosu sa značajnim drugim (npr. majkom). Međutim, upravo to može biti izvor zabune jer neretko odrasli ne mogu na pravi način da protumače “jezik” emocija. Izražavanje…

Motivacija je kao što i ime kaže ono što nas pokreće, ona nam pomaže da postavimo cilj i postignemo ga. Sastavni deo svakog učenja zahteva motivaciju, ona utiče na to koliko će onaj koji uči odustati ili krenuti napred. Unutrašnja…

Ovde ćemo se pozabaviti pitanjem, kako uspostaviti digitalnu detoksikaciju koja funkcioniše? Naravno da postoje aplikacije koje kontrolišu i ograničavaju pristup drugim aplikacijama, posebno društvenim mrežama. Ali nije li paradoksalno oslanjati se na pametni telefon da bi pokušali da manje koristite…

Digitalna detoksikacija predstavlja vremenski period u kojem se osoba uzdržava od korišćenja tehnoloških uređaja kao što su pametni telefoni, televizori, računari, tableti, sajtovi i aplikacije društvenih mreža. Pokret „digitalne detoksikacije“ rođen je u SAD (Kalifornija) sa ciljem da omogući organizovano…

Bila sam duboko uverena da ću tekst o socijalnoj anksioznosti napisati bez većih problema. Strah koji počinje zlobno da se oglašava u našim glavama u ranoj adolescenciji (ja bih rekla i ranije, ali zadržimo se na onom što kaže nauka),…

Svaki čovek može pokazati određenu dozu narcizma koja je zdrava. Tada govorimo o ljubavi prema sebi i poštovanju sebe, što nam pomaže da volimo druge i gradimo odnose. Patološki narcizam podrazumeva obrazac egocentričnog razmišljanja i ponašanja, nedostatak empatije prema drugim…

„Zdrav ego“ može biti dobra stvar. Neka istraživanja su pokazala da su ljudi koji imaju u određenoj meri uzvišen pogled na sebe mentalno čvršći, manje su pod stresom i manje su izloženi riziku od depresije. Međutim, na narcizam možemo gledati…

Genetička istraživanja pokazuju da čovek i banana imaju barem 60% istih gena, a čovek i čovekoliki majmun (ili smo mi majmunoliki ljudi) i 90%. Svi ljudi su, u evolutivnom smislu, 99,9% slični. Preostalih 0,1% različitih gena osnov su ljudske evolucije…

U poslednje vreme često možemo da čujemo da se za nekog kaže da je narcisoidan/narcis/da ima narcisoidni poremećaj ličnosti, a da li znate šta to zapravo predstavlja? Da li to podrazumeva opis osobe koja je samo zaljubljena u sebe, ljubi…

Suicid ili suicidalnost podrazumeva „samoizabrano“ ponašanje motivisano željom da se umre. Neretko ovakav vid ponašanja može da bude u službi izražavanja tj. komuniciranja kompleksnih emocija kao što su: očajanje, bespomoćnost i bes. Na samom početku neophodno je napraviti razliku između…