Svaki čovek može pokazati određenu dozu narcizma koja je zdrava. Tada govorimo o ljubavi prema sebi i poštovanju sebe, što nam pomaže da volimo druge i gradimo odnose. Patološki narcizam podrazumeva obrazac egocentričnog razmišljanja i ponašanja, nedostatak empatije prema drugim…

„Zdrav ego“ može biti dobra stvar. Neka istraživanja su pokazala da su ljudi koji imaju u određenoj meri uzvišen pogled na sebe mentalno čvršći, manje su pod stresom i manje su izloženi riziku od depresije. Međutim, na narcizam možemo gledati…

Genetička istraživanja pokazuju da čovek i banana imaju barem 60% istih gena, a čovek i čovekoliki majmun (ili smo mi majmunoliki ljudi) i 90%. Svi ljudi su, u evolutivnom smislu, 99,9% slični. Preostalih 0,1% različitih gena osnov su ljudske evolucije…

U poslednje vreme često možemo da čujemo da se za nekog kaže da je narcisoidan/narcis/da ima narcisoidni poremećaj ličnosti, a da li znate šta to zapravo predstavlja? Da li to podrazumeva opis osobe koja je samo zaljubljena u sebe, ljubi…

Suicid ili suicidalnost podrazumeva „samoizabrano“ ponašanje motivisano željom da se umre. Neretko ovakav vid ponašanja može da bude u službi izražavanja tj. komuniciranja kompleksnih emocija kao što su: očajanje, bespomoćnost i bes. Na samom početku neophodno je napraviti razliku između…

Depresija je danas sve učestalija pa je možemo svrstati u bolest savremenog doba. Pogađa žene i muškarce kao i različite uzrasne kategorije. Način lečenja depresije se ogleda u medikamentoznom ili psihoterapijskom obliku, ili oba zajedno. Ono što se izdvaja u…

I pritisne očaj, sam, bez moje volje,Ceo jedan život, i njime se kreće;Uzvik ga prolama: "Neće biti bolje,Nikad, nikad bolje, nikad biti neće."Dis: PijemKakav bi ti život imao smisla, pitao me je terapeut, neposredno pre nego što će me, u…

Depresija podrazumeva stanje mentalnog zdravlja koje ometa nečiju sposobnost da upravlja skavodnevnim zadacima. Znaci i simptomi se razlikuju od osobe do osobe i mogu uključivati osećaj tuge, praznine i beznadja, izlive besa, razdražljivost čak i zbog malih stvari kao i…

Jedan od najznačajnijih događaja u životu je rođenje deteta. Tokom perioda trudnoće sve je usmereno na pripreme oko dolaska bebe, uređuje se soba, traži garderoba, obezbeđuje oprema, porodica se organizuje drugačije. A šta se dešava sa mamom? Telo se menja,…

Kada se osećamo beznadežno, potišteno, bezvoljno, nedostaje nam motivacija i koncentracija, može nam proći kroz glavu da smo depresivni. Mnogi ljudi prolaze kroz period kada se vrlo lako razbesne za svaku sitnicu, međutim malo njih to povezuje sa depresijom. Bes…