Odlažemo obaveze, primer odlaganja

Naravno da sam probila nekoliko rokova za pisanje teksta o prokrastinaciji. Poslednji - do kraja prošle nedelje. Danas je ponedeljak, idealan dan za započinjanje aktivnosti (ideja o idealnom vremenu je klasična samoobmana), sedim ispred kompa, a belina dokumenta me optužujuće…

Samo su ljudska glupost i svemir beskonačni, rečenica je koja se kolokvijalno pripisuje Ajnštajnu, kao i nastavak da za svemir nije siguran. Pokušaji da zamislim nešto što je beskonačno neslavno su propali, ali su doveli do važne spoznaje o granicama…

Pol Gilbert, utemeljivač Terapije usmerene na saosećanje (CFT), ističući evolucionu osnovu ljudske psihologije, predstavio je model tri sistema koji učestvuju u regulaciji naših emocija. Ovi sistemi su ilustrovani sa tri povezana kruga crvene (sistem za pretnju i zaštitu), plave (sistem…

Bila sam duboko uverena da ću tekst o socijalnoj anksioznosti napisati bez većih problema. Strah koji počinje zlobno da se oglašava u našim glavama u ranoj adolescenciji (ja bih rekla i ranije, ali zadržimo se na onom što kaže nauka),…

Genetička istraživanja pokazuju da čovek i banana imaju barem 60% istih gena, a čovek i čovekoliki majmun (ili smo mi majmunoliki ljudi) i 90%. Svi ljudi su, u evolutivnom smislu, 99,9% slični. Preostalih 0,1% različitih gena osnov su ljudske evolucije…

I pritisne očaj, sam, bez moje volje,Ceo jedan život, i njime se kreće;Uzvik ga prolama: "Neće biti bolje,Nikad, nikad bolje, nikad biti neće."Dis: PijemKakav bi ti život imao smisla, pitao me je terapeut, neposredno pre nego što će me, u…

Bipolarni afektivni poremećaj

Da nisam unapred znala o čemu je film Mr. Jones (1993) (možete ga pogledati ako niste), pitam se u kom trenutku bih pričljivog, energičnog i nepredvidljivog Džonsa, koji uživa u svakom momentu svog života, doživela kao osobu čije je ponašanje…

Limeranca

Popularna triangularna teorija ljubavi psihologa Roberta Strenberga postulira ljubav kao kombinaciju tri različite, ali međusobno povezane komponente (intimnost, strast i posvećenost), a sličan model predlaže i naša psihologinja, profesorka Tatjana Stefanović Stanojević – u istraživanjima se izdvajaju opet tri komponente…