Profesionalna orijentacija

Osnovne informacije

Profesionalna orijentacija je jedna od kategorija testiranja koje nudimo u okviru našeg savetovališta. Klikom ovde odmah ćete otići na odeljak sa informacijama o samoj proceni, uključujući i cenovnik.

Informacije o tome šta se podrazumeva pod profesionalnom orijentacijom, njenim bitnim aspektima i kome je ona namenjena možete pročitati u nastavku teksta.

Budući da čitavom procesu profesionalne orijentacije pristupamo veoma ozbiljno, u skladu sa svim pravilima i propisima struke, sama procena može trajati nekoliko sati i nekada je potrebno organizovati više susreta.

Iz navedenog se može zaključiti da proces može biti zahtevan, kako za klijenta, tako i za procenjivača. Međutim, potrudili smo se da cena bude pristupačna većini građana.

Profesionalna orijentacija, posao, karijera

Šta je profesionalna orijentacija?

Izaberi posao koji voliš, i nećeš morati raditi ni dana u životu.

Konfučije

Prilikom odabira škole, fakulteta ili posla jako je važno da napravimo izbor koji je u skladu s našim željama i mogućnostima. Nekada se dešava da nismo baš sigurni šta je najbolji izbor za nas ili se još nismo pronašli ni u jednoj profesiji. Onog trenutka kada se pitanje „Šta je najbolje za mene, šta da odaberem i u čemu sam dobar/a?“ nameće često, profesionalna orijentacija može biti od pomoći.

Profesionalna orijentacija je niz postupaka koji pomažu pojedincu oko odabira, ne samo škole i fakulteta, već i profesije koja mu odgovara. Ovaj izbor je jako važan jer značajno utiče na kvalitet života pojedinca. Kada su izbori u našem profesionalnom životu u skladu sa nama, nivo samopouzdanja i samoefikasnosti je veći, produktivnost je na višem nivou kao i zadovoljstvo životom. Osećaj uspešnosti i ispunjenosti je takođe, posledica izbora koji su u skladu sa nama.

Takođe, profesionalna orijentacija pomaže pojedincu da otkrije svoje sklonosti i snage i u kom pravcu bi mogao da se dodatno usavršava. Kada pravimo izbore koji nam ne odgovoraju možemo ozbiljno naštetiti našem psihofizičkom zdravlju. Zato je jako važno da, ako nismo sigurni – potražimo pomoć, jer nam profesionalna orijentacija može pružiti sigurnost i kontrolu nad sopstvenim životom.

Profesionalna orijentacija, karijerni putevi

Kome je namenjena profesionalna orijentacija?

Namenjena je svima kojima je potrebno usmerenje u profesionalnom životu. Zabluda je da na konsultacije dolaze samo osobe koje imaju nedoumice oko upisa u školu.

Profesionalna orijentacija je namenjena:

 • Osobama kojima je potrebna pomoć oko odabira posla i profesije,
 • Osobama kojima je potrebna pomoć oko odabira škole ili fakulteta,
 • Osobama koje bi želele da dodatno istraže svoje sposobnosti i usavrše se u njima,
 • Osobama koje bi promenile posao ili profesiju,
 • Osobama koje bi želele da saznaju čime još mogu da se bave pored trenutnog zanimanja,
 • Osobama koje nisu sigurne u čemu su dobre,
 • Osobama koje su trenutno u potrazi za poslom,
 • Osobama koje bi da se prekvalifikuju.

Kategorije testiranja i cenovnik

Naše savetovalište sprovodi testiranje u okviru dve kategorije: profesionalne orijentacije i psihodijagnostike. Tekst ispod odnosi se na informacije o profesionalnoj orijentaciji, a informacije o psihodijagnostici možete pročitati klikom ovde.

Profesionalna orijentacija

U okviru profesionalne orijentacije koriste se sledeći testovi:

 1. Ulazni intervju
 2. Inventar životnih vrednosti
 3. Neo – PI – R – test ličnosti
 4. FIE test iracionalnih uverenja
 5. TPO – test profesionalnih opredeljenja

Testiranje traje 2h. Klijenti dobijaju izveštaj na 3 – 5 strana i konsultacije karijernog savetovanja u trajanju od 1h. Cena je 50€ ili 6000 RSD.

Zakažite profesionalnu orijentaciju

  Ko sprovodi profesionalnu orijentaciju?


  Profesionalnu orijentaciju u savetovalištu Mentalno klupko sprovodi diplomirani psiholog, psihoterapeut pod supervizijom i psihodijagnostičar Marija Igić.