Profesionalna orijentacija

Cena profesionalne orijentacije (niz postupaka koji pomažu pojedincu oko odabira škole/profesije) iznosi 6000 RSD (50€), a posebne cene se formiraju za ugrožene grupe (studenti, samohrani roditelji i sl.)

Budući da čitavom procesu profesionalne orijentacije pristupamo veoma ozbiljno, u skladu sa svim pravilima i propisima struke, sama procena može trajati nekoliko sati i nekada je potrebno organizovati više susreta.

Iz navedenog se može zaključiti da proces može biti zahtevan, kako za klijenta, tako i za procenjivača. Međutim, potrudili smo se da cena bude pristupačna većini građana. Proizvod profesionalne orijentacije je izveštaj koji će sadržati rezultate testova, odnosno njihovo tumačenje (nalaz i mišljenje psihologa). 

Šta je profesionalna orijentacija?

Izaberi posao koji voliš, i nećeš morati raditi ni dana u životu.

Konfučije

Prilikom odabira škole, fakulteta ili posla jako je važno da napravimo izbor koji je u skladu s našim željama i mogućnostima. Nekada se dešava da nismo baš sigurni šta je najbolji izbor za nas ili se još nismo pronašli ni u jednoj profesiji. Onog trenutka kada se pitanje „Šta je najbolje za mene, šta da odaberem i u čemu sam dobar/a?“ nameće često, profesionalna orijentacija može biti od pomoći.

Profesionalna orijentacija je niz postupaka koji pomažu pojedincu oko odabira, ne samo škole i fakulteta, već i profesije koja mu odgovara. Ovaj izbor je jako važan jer značajno utiče na kvalitet života pojedinca. Kada su izbori u našem profesionalnom životu u skladu sa nama, nivo samopouzdanja i samoefikasnosti je veći, produktivnost je na višem nivou kao i zadovoljstvo životom. Osećaj uspešnosti i ispunjenosti je takođe, posledica izbora koji su u skladu sa nama.

Takođe, profesionalna orijentacija pomaže pojedincu da otkrije svoje sklonosti i snage i u kom pravcu bi mogao da se dodatno usavršava. Kada pravimo izbore koji nam ne odgovoraju možemo ozbiljno naštetiti našem psihofizičkom zdravlju. Zato je jako važno da, ako nismo sigurni – potražimo pomoć, jer nam profesionalna orijentacija može pružiti sigurnost i kontrolu nad sopstvenim životom.


Kome je namenjena profesionalna orijentacija?

Namenjena je svima kojima je potrebno usmerenje u profesionalnom životu. Zabluda je da na konsultacije dolaze samo osobe koje imaju nedoumice oko upisa u školu.

Profesionalna orijentacija je namenjena:

 • Osobama kojima je potrebna pomoć oko odabira posla i profesije,
 • Osobama kojima je potrebna pomoć oko odabira škole ili fakulteta,
 • Osobama koje bi želele da dodatno istraže svoje sposobnosti i usavrše se u njima,
 • Osobama koje bi promenile posao ili profesiju,
 • Osobama koje bi želele da saznaju čime još mogu da se bave pored trenutnog zanimanja,
 • Osobama koje nisu sigurne u čemu su dobre,
 • Osobama koje su trenutno u potrazi za poslom,
 • Osobama koje bi da se prekvalifikuju.

Od čega se sastoji profesionalna orijentacija?

Sastoji se od:

 • Testiranja,
 • Konsultacija u vezi dobijenih rezultata,
 • Profesionalnog savetovanja i informisanja.

Zakažite profesionalnu orijentaciju

  Ko sporovodi profesionalnu orijentaciju?


  Profesionalnu orijentaciju u savetovalištu Mentalno klupko sprovodi diplomirani psiholog, psihoterapeut pod supervizijom i psihodijagnostičar Marija Igić.