Koučing

Šta je koučing?

Koučing je partnerski odnos između kouča i klijenta tokom kojeg se, uz pomoć postavljanja adekvatnih pitanja i korišćenja specifičnih tehnika, dolazi do različitih uvida i otkrivaju se klijentove snage i kompetencije

Koučing je opremanje ljudi alatom, znanjem i mogućnostima koji su im potrebni da bi razvili sebe i postali efikasniji (Vidović, Stanić & Belić, 2012). Korišćenjem različitih koučing tehnika postiže se lični rast klijenata, povećava se njihova spremnost za promenu u skladu sa postavljenim ciljem. 

Razlika između koučinga i psihoterapije

Koučing je usmeren na budućnosti i na lični i profesionalni razvoj klijenta. 

Cilj koučinga je da se identifikuju i razumeju prepreke u postizanju ciljeva i da se osmisli strategija za njihovo prevazilaženje kako bi se postigao željeni cilj. Koučing je više orijentisan ka konkretnim rezultatima, specifičnim aktivnostima i ciljevima. 

S druge strane, psihoterapija je usmerena na razumevanje prošlosti, sadašnjosti i trenutnih tegoba sa kojima klijenti dolaze na seansu.  Cilj psihoterapije i savetovanja je otklanjanje pojava koje klijenti definišu kao tegobe, probleme i teškoće u funkcionisanju i zbog kojih na neki način pate. Psihoterapija je orijentisana ka poboljšanju mentalnog i emocionalnog stanja klijenta.

Koučing u savetovalištu Mentalno klupko sprovodi

Elena Panić

master psiholog, psihoterapeut u edukaciji i kouč

Diplomirala sam na odseku za psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2012 – 2017), gde sam potom
završila i master studije psihologije rada (2017 – 2019) i time stekla zvanje master psihologa.
Paralelno sa studijama upisala sam četvorogodišnju edukaciju iz racionalno-emotivne bihejvioralne
terapije (REBT) u REBT centru – pridruženom trening centru Instituta Albert Elis iz Njujorka. Trenutno
sam na završnoj godini edukacije i pod supervizijom radim sa klijentima.

Moje dosadašnje psihoterapijsko iskustvo je između ostalog bazirano i na temama anksioznosti, paničnih
napada, maladaptivnog perfekcionizma, asertivnosti, kao i problema u komunikaciji.

Već 5 godina radim u ljudskim resursima u različitim kompanijama u oblastima profesionalne selekcije i
regrutacije, pružanja podrške zaposlenima i liderima u njihovom razvoju, primene koučinga unutar
organizacije, employer brandinga, performance managementa itd. Radom u ljudskim resursima
svakodnevno proširujem svoja znanja iz poslovnog sveta koja značajno doprinose mom razumevanju
ljudi.
Početkom 2021. godine sam završila primarni nivo edukacije iz Kognitivno bihejvioralnog koučinga,
edukacije koja je priznata od strane Internacionalnog Udruženja za Koučing Psihologiju u Londonu (ISCP) i Internacionalne koučing Federacije (ICF).