O nama

Naša vizija

Naša vizija je da u okviru jednog savetovališta okupimo kvalifikovane stručnjake iz različitih psihoterapijskih pravaca koji svojim znanjem, posvećenošću, toplinom i naučno proverenim metodama pomažu klijentima sa različitim potrebama. U našem savetovalištu sigurno možete pronaći psihoterapeuta koji će vam odgovarati.

Naša misija

Želimo da:
  • omogućimo klijentima i terapeutima stručan i kvalitetan set različitih usluga koji će im pomoći u njihovom razvoju, prevazilaženju emocionalnih blokada i otkrivanju potencijala
  • pružimo podršku, empatiju, izgradimo odnos poverenja kako sa našim klijentima, tako i sa kolegama terapeutima
  • edukujemo naše klijente i širu javnost o mentalnim teškoćama, procesu terapije, različitim terapijskim pravcima
  • kontinuirano delimo znanje sa našim kolegama terapeutima

Naše vrednosti

  • Usmerenost na čoveka
  • Briga o klijentima
  • Empatija
  • Poverenje
  • Kontinuirano učenje