Limeranca

Popularna triangularna teorija ljubavi psihologa Roberta Strenberga postulira ljubav kao kombinaciju tri različite, ali međusobno povezane komponente (intimnost, strast i posvećenost), a sličan model predlaže i naša psihologinja, profesorka Tatjana Stefanović Stanojević – u istraživanjima se izdvajaju opet tri komponente…