Usamljenost, priroda, osoba u prirodi

U stručnoj literaturi možemo pronaći prepoznata dva vida usamljenosti. Reč je o socijalnoj i emocionalnoj usamljenosti. Socijalna usamljenost se javlja kad postoji doživljaj o manjku socijalnih kontakata i veza. Sa druge strane, pod emocionalnom usamljenosti se podrazumeva da u značajnim…

Primer prokrastinacije, devojka leži na krevetu sa laptopom i kafom

Prokrastinaciju bismo mogli da definišemo kao tendenciju odlaganja izvršenja neke radnje kako bi se postigao neki drugi cilj. Emocije koje se proživljavaju tokom odlaganja obaveza tiču se najpre ideala i želja te nisu doživljene u kontekstu obaveze. Osobe koje su…

Postavljanje granica je neophodno kada je u pitanju mentalno zdravlje. Ono što je veoma važno jeste biti pouzdan i dosledan u tom nastojanju. To naravno ne podrazumeva apsolutnu nepopustljivost već definisanje nadređenog cilja kog obe strane, i roditelji i adolescenti,…

Reč empatija potiče od grčkih reči: en - u, pathos - osećaj, uživljavanje i empatheia što bi značilo osećanje iznutra. Na osnovu toga, empatiju možemo definisati kao sposobnost saosećanja sa drugima i istovremeno razumevanje osećanja drugih ljudi. Pri tome, treba…

Teško je zamisliti život u digitalnoj eri bez nekog vida ekrana: mobilnog telefona, monitora, tableta itd. Deca i adolescenti su često izložena ovim objektima te su opravdana pitanja roditelja: Koliko je štetan ovaj vid ekspozicije? Koliko dugo deca smeju da…

U ranom period razvoja emocije imaju komunikacionu funkciju, odnosno, na neki način posreduju u odnosu sa značajnim drugim (npr. majkom). Međutim, upravo to može biti izvor zabune jer neretko odrasli ne mogu na pravi način da protumače “jezik” emocija. Izražavanje…

Suicid ili suicidalnost podrazumeva „samoizabrano“ ponašanje motivisano željom da se umre. Neretko ovakav vid ponašanja može da bude u službi izražavanja tj. komuniciranja kompleksnih emocija kao što su: očajanje, bespomoćnost i bes. Na samom početku neophodno je napraviti razliku između…