Usamljenost i adolescencija

Usamljenost, priroda, osoba u prirodi

U stručnoj literaturi možemo pronaći prepoznata dva vida usamljenosti. Reč je o socijalnoj i emocionalnoj usamljenosti. Socijalna usamljenost se javlja kad postoji doživljaj o manjku socijalnih kontakata i veza. Sa druge strane, pod emocionalnom usamljenosti se podrazumeva da u značajnim odnosima koje pojedinac ostvaruje izostaje bliskost i intima. Na osnovu toga, mogli bismo da kažemo da je socijalna usamljenost pitanje kvantiteta, a emocionalna usamljenost pitanje kvaliteta odnosa.

U adolescentnom periodu mladi ljudi prolaze kroz oba tipa usamljenosti. Ali treba imati na umu da biti sam ne znači i biti usamljen. U mnogim situacijama je pokazano da mladi provode veći deo slobodnog vremena sami u odnosu na stariju populaciju. Isti je slučaj kada su u pitanju neke aktivnosti ili obaveze. Mladi će pre težiti da ih sami obave za razliku od starijih. (Misli se na rad u društvu, socijalnom okruženju, a ne na traženje pomoći pri izvršenju nakog zadatka). Moguće da je razlog tome potreba za nezavisnošću mladih ljudi.

Adolescencija, usamljenost i porodica

U periodu adolescencije dolazi do javljanja potrebe za odvajanjem od primarne porodice i samim tim preuzimanja odgovornosti u svakodnevnim aktivnostima. Na tom putu zavisnosti – nezavisnosti moguća su česta javljanja osećanja usamljenosti jer mlada osoba nije više okružena sigurnoću svog doma i direktno izložena adekvatnoj roditeljskoj brizi i toplini.

Usamljenost, osoba u prirodi

Međutim, ukoliko je najraniji razvoj uspešno protekao u osećanju sigurnosti i dovoljno dobrog roditeljstva, ovakva stanja mogu biti lakše prevaziđena i transformisana u osećanje ispunjenosti, samopoštovanja i zadovoljstva sobom. Svakako, očekivano je da se jave ovakva stanja u ovom periodu, samo navedeni preduslovi olakšavaju prolazak kroz ovaj turbulentni proces.

Sa druge strane, neki od razloga zašto adolescenti teže prekidu komunikacije sa roditeljimai izolaciji jesu sledeći: potreba da pronađe sebe u svim tim burnim promenama, osećanje neshvaćenosti i nepotvrđenosti, potreba da komunicira uglavnom sa prijateljima, prisutne teškoće u komunikaciji među roditeljima itd.

Rešenje?

Ono što bi trebalo imati na umu jeste da treba biti strpljiv i postupan u ponovnom uspostavljanju dijaloga. To bi se najpre ogledalo u tome što bi roditelji pokazali spremnost da saslušaju što bi uključilo i razumevanje neverbalnog izražavanja adolescenta. Iskazivanje onoga što roditelji osećaju u vezi sa datom situacijom u kojoj se adolescent našao. U tom pogledu, treba misliti o onome što roditelj oseća jer je verovatno to osećanje ono sa kojim se adolescent u datom trenutku sa teškoćama nosi.

Roditelj i dete, razgovor, usamljenost

Važno je da zamerke, pritužbe i osude roditelji zadrže za sebe. Od njih nema nikakve koristi, služe samo pražnjenju roditeljskih frustracija i ujedno pojačavanju otpore adolescenta. Nužno je da se omogući povezivanje tako što će u fokusu biti interesi adolescenta.

Takođe, potrebno je potvrditi osećanja adolescenta. To bi značilo da razumemo šta oseća, ne nužno i da se slažemo sa tim, ali je važno da reflektujemo osećanja kako bismo povratili siguran i pouzdan odnos u kom vlada razumevanje.

Samo ukoliko znaci povlačenja u sebe i izolacije postanu prisutni duži vremenski period i teže značajnom narušavanju odnosa neophodno je potražiti stručnu pomoć.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *