Pojam granice najpre smo naučili kao liniju koja u geografiji razdvaja dve države, oblasti, teritorije koje imaju svoj sistem upravljanja, manje više nezavisno od drugihh i čime se definiše identitet te teritorijalne celine. Psihološke granice su subjektivni doživljaj razlikovanja sebe…

Termini skript i drajver su pojmovi koji se u transakcionoj analizi koriste da bi se opisalo tipično ponašanje kod ljudi, koje se ponavlja u raznim životnim situacijama iako nekada ne prestavlja dobro rešenje za datu situaciju. Drajver je najčešće nesvesna…