Šta je to samopouzdanje (a nije narcizam)?

Samopouzdanje, osobe se rukuju

Samopouzdanje je unutrašnji osećaj vere, sigurnosti i uverenosti u sopstvene sposobnosti, vrednosti i postignuća. To je način na koji osoba percipira sebe i ima pozitivan stav prema sebi. Samopouzdanje se odnosi na veru u sopstvene spsobnosti da se suoči sa izazovima, prevaziđe prepreke i postigne ciljeve.

Elementi samopouzdanja

Neki od ključnih elemenata samopouzdanja uključuju:

  • Prihvatanje sebe – osoba sa jakim samopouzdanjem voli sebe takvu kakva jeste, prihvata svoje mane i vrline i ne pretvara se u nešto što nije.
  • Pozitivna slika o sebi  – osoba ima pozitivan stav prema sebi i veruje u svoje sposbnosti i vrednosti. Ona se fokusira na svoje snage i postignuća, umesto da se fokusira na svoje slabosti.
  • Samosvest – biti svestan svojih mogućnosti, veština i talenata kao i svojih ograničenja. Osoba s jakim samopouzdanjem realistično procenjuje sebe, što joj omogućava da postavlja realistične ciljeve i donosi dobre odluke.
  • Rezilijentnost – osoba sa jakim samopouzdanjem ima sposobnost da se oporavi od neuspeha ili razočaranja. Veruje da je u stanju da prevaziđe prepreke i nalazi rešenja za probleme koje može da sretne na svom putu.
  • Verovanje u sebe – osoba sa jakim samopouzdanjem ima duboko ukorenjeno verovanje u sebe i svoje sposobnosti. Oseća se sigurno i samouvereno kada se suočava sa izazovima i veruje da je u stanju da ih savlada.

Samopouzdanje i narcizam – po čemu se razlikuju?

Samopouzdanje je važan aspekt mentalnog i emocionalnog blagostanja jer utiče na našu sposobnost da se suočimo sa izazovima, postignemo uspeh i prilagodimo promenama. Ravoj samopouzdanja može biti dugotrajan proces koji zahteva svesnu refleksiju, rad na ličnom rastu i prihvatanje sebe i svojih kapaciteta.

Nekada se u svakodnevnom govoru mešaju pojmovi samopouzdanje i narcizam, a važno ih je razlikovati. Suštinska razlika je u tome što samopuzdana osoba ima zdrav odnos prema sebi i dugima, izražava empatiju i poštuje potrebe drugih. Narcizam, s druge strane podrazumeva preveliku ljubav prema sebi i preteranu opsednutost sopstvenim važnostima, izvrsnostima i uspehu.

Samopouzdanje, devojka se ogleda u ogledalu

Osoba koja je narcisoidna obično ima nerealistički visoko mišljenje o sebi, smatra sebe izuzetno atraktivnom i superiornom u odnosu na druge. Ona može zanemariti i poništiti tuđa osećanja i potrebe kako bi zadovoljila svoje interese. Narcistična osoba često traži divljenje i potvrdu od drugih ljudi da bi održavala svoj visoki nivo samopoštovanja.

Dakle, ključna razlika između samopouzdanja i narcizma je u tome što samopouzdanje podrazumeva realističan i zdrav odnos prema sebi i drugima, dok je narcizam okarakterisan prevelikom ljubavlju prema sebi i nedostatkom empatije prema drugima.

Od velike važnosti je da razvijamo pozitivno samopouzdanje koje zasnovano na realističnom samoosvešćivanju i odnosu prema sebi i drugima.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *