Postavljanje poslovnih ciljeva

Postavljanje poslovnih ciljeva, rokovnik i kafa

Jasno je da su neki ljudi uspešniji i samopouzdaniji na poslu u odnosu na druge. Razlog je verovatno to što su dobri u postavljanju poslovnih ciljeva.

Ako puno i predano radite, ulažete velike napore, a opet imate doživljaj da ne postižete željene rezultate… Vrlo je verovatno da uopšte ne postavljate ili ne postavljate dobro profesionalne ciljeve.

Ukoliko nemate ciljeve ne možete ništa postići, jer ne znate kuda da se usmeravate. Kada ne znate šta želite, kako ćete nešto ostvariti? Svako od nas ima puno želja koje želi da ostvari. Međutim, dosta ljudi ne zna kako da te želje pretvori u ciljeve i kako da ih definiše na način koji vodi njihovom ostvarenju.

Model za postavljanje ciljeva (S. M. A. R. T.)

U praksi se kao najbolji model za postavljanje ciljeva koji su ključni za postizanje ličnog i poslovnog uspeha pokazao model S.M.A.R.T. (pametni) ciljevi. Ovaj akronim prvi put je upotrebio George T. Doran u volume 70, issue 11 of Management Review (1981). U svom članku pod naslovom „ S.M.A.R.T. način za postavljanje menadzerskih ciljeva i zadataka“, opisao je kako poslovni ciljevi time što su merljivi i dostižni  imaju značajan efekat na organizaciju.

Da razjasnimo, ova veština postavljanja pametnih ciljeva se uči. Korisna je menadžerima i drugim zaposlenima koji se nose sa izazovima u postavljanju ciljeva time što im daje pojašnjenje šta je sve to potrebno za uspešnost na poslu. Takođe, može da se osim poslovnog okruženja koristi i u lične svrhe.

Postavljanje poslovnih ciljeva u rokovniku

Kako postaviti ciljeve uz pomoć S. M. A. R. T. modela?

Akronim S – M – A – R – T obuhvata početna slova engleskih reči koje se odnose na 5 koraka u pametnom postavljanju svakog cilja.

  • Specifičan (SPECIFIC)

Jako je važno da cilj bude konkretan, razumljiv, jasno definisan da bi mogao da se postigne.  Ovako definisan cilj odgovara na pitanja Šta želim da postignem? Zašto, Kako i Kada želim da posotignem ovaj cilj?

  • Merljiv (MEASURABLE)

Da bi cilj postao merljiv potrebno je da se odrede jasni kriterijumi kako bi rezultat rada bio merljiv. Koliko i koji je pokazatelj mog napretka.

  • Ostvarljiv (ACHIEVABLE)

Cilj koji postavljate da bi bio ostvarljiv važno je da ga vidite kao izazov, da motiviše na ostvarenja, kao i da budete realni u pogledu mogućnosti i resursa koje imate ili nemate za njegovo postizanje.

  • Realan (REALISTIC)

Realan cilj treba da odgovori sa “da” na sledeća pitanja: Koliko sam motivisan da ostvarim ovaj cilja? Da li ovo odgovara mojim potrebama i željama? Pitam se, da li je ovo trenutno ostvarljivo za mene? Imam li sada kapaciteta da ovo ostvarim?

  • Vremenski određen (TIME BOUND)

Jako je važno da postavite vremenski rok do kada će cilj moći da bude ostavren. Taj rok treba da bude optimalan, ni previše kratak, ni previše vremenski dug.

Pametni cilj treba da bude jasan, merljiv, dostižan, realan i vremenski određen.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *