Ko su visokosenzitivna deca i  koje ih osobine karakterišu? Obično kada čujemo da neko dete opsuju kao stidljivo, čudno , plačljivo, zahtevno, neobično, jako dobro, mudro, tiho, možemo predpostaviti da se radi o detetu koje je visokosenzitivno. Svako peto dete…

Kako sistematska porodična terapija funkcioniše

 Iz stanovišta SPT porodica kao živi jedinstveni socijalni sistem se konstantno prilagođava kako bi uspešno odgovorila na zadatke u posebno kritičnim tranzicionim trenucima. Svaka porodica poseduje sopstvene načine rešavanja zadataka sa kojima se suočava, tj. primenjuje pokušavana rešenja. Ona su…