Prve lekcije za brigu o sebi dobijamo iz načina na koji su brinuli o nama. Afektivna vezanost predstavlja emocionalnu vezu koju beba uspostavlja sa svojim primarnim negovateljem, najčešće majkom. Prema teoriji afektivne vezanosti čiji je tvorac  Dzon Bolbi, Britanski psihijatar,…