Emocije su vitalni deo unutrašnjeg sveta i imaju ogroman značaj u životu svakog pojedinca. A kakav značaj imaju za celokupno, psihofizičko zdravlje? Psiha i telo nisu nepovezani delovi, već celina u kojoj su svi fiziološki, emocionalni, kognitivni, socijalni i duhovni…