Komunikacija, par u restoranu

U radu sa partnerima u praksi se često susrećemo sa problemom u komunikaciji, kao podlogom za sukobe u partnerskom odnosu. Ukoliko ne postoji adekvatna komunikacija u partnerskom odnosu, razlog za konflikt može biti sve, pa čak i bacanje smeća (poznato?…