Do nedavno, online terapija nije se ozbiljno shvatala u polju psihoterapije. Čak i sada je mnogi terapeuti osporavaju i ne prihvataju. Međutim, dolaskom novih, naprednih tehnologija, moramo ići u korak sa istim, a najnovija istraživanja na ovom polju nam dokazuju…