„Svako je sposoban za vezu“

Knjigu “Svako je sposoban za vezu “je napisala Štefani Štal autorka bestselera “Dete u tebi mora da pronađe svoj zavičaj”.  Po zanimanju je psihološkinja, a oblasti kojima se najviše bavi su strah od vezivanja, jačanje osećanja sopstvene vrednosti i rad sa “unutrašnjim detetom”.

Pronađu li svi ljudi pravog/pravu?

Sam naslov knjige glasi – Svako je sposoban za vezu, ali kako ova autorka objašnjava, uprkos tome neki ljudi nikad ne pronađu pravog/ pravu ili ostaju zaglavljeni u nesrećnim i nefunkcionalnim ljubavnim odnosima. Ovde se u knjizi na sistematičan način objašnjava šta je to što treba da naučimo kako bismo mogli da ostvarimo uspešnu partnersku vezu.  Recept za srećnu vezu je veoma jednostavan: važno je ojačati samopouzdanje i pronaći ravnotežu između potrebe za vezivanjem za drugog i potrebe za ličnom nezavisnošću.Ali ono što je pre svega  važno je da prepoznamo naš program veza i naše obrasce funkcionisanja u vezi,  kako ispoljavamo ove potrebe, koja se više aktivira i u kojim situacijama, koja tipična uverenja imamo o vezama i ljubavi, koje strahove i sl. Iz knjige možete saznati sve ovo, uz praktične primere iz ljubavnih odnosa. Napominjem da je ova knjiga namenjena ljudima svih seksualnih orijentacija, pošto se sposobnost za vezu objašnjava preko uloga mehanizama vezivanja, nezavisnosti i osećaja lične vrednosti.

Prikazan je i jedan osvrt na ulogu porodice i odnosa u porodici na formiranje kako lične filozofije tako i filozofije o odnosima  i vezama. Poznato je da naš kapacitet za ljubav, bliskost i vezivanje u mnogome određuje tip afektivnog vezivanja koji se uči i razvija upravo u odnosu sa značajnim drugima, najčešće su to roditelji, ali mogu biti i bake i deke, rođaci i sl. Takođe, ovi odnosi su važni i za ispunjavanje detetove potrebe za autonomijom, češto i sami značajni drugi služe deci kao model samostalnosti ili ne.

Velika praktična vrednost knjige

U knjizi ima dosta praktičnih vežbi za samospoznaju, vrlo su korisne. Iz njih možete saznati dosta o sebi, o svom programu vezivanja, programu autonomije, dozvolama i zabrana za određene emocije, tipična sržna uverenja koja ste formirali o sebi, na osnovu poruka koje su vam upućivali tokom odrastanja.  Isto tako možete naći i vežbe vizualizacije svog deteta senke i njegove zaštitne strategije, potom vežbe isceljenja odraslog ja, vežbe otkrivanja svog sunčanog deteta, kao i vežbe pronalaženja konstruktivnih strategija za prevladavanje problematičnih ponašanja i obrazaca. Verujte kroz ove vežbe, koje naizgled deluje banalno, možete doći do zadivljujućih otkrića o sebi i svojim  bazičnim uverenjima.

Glavna poruka koju nosi ova knjiga je  ispunjena i srećna ljubavna veza nije stvar sreće, niti nekih drugih spoljašnjih faktora, nego stvar naše odluke i promene stava prema životu i ljubavi. Stvar naše odgovornosti i izbora. I nije nešto što dođe samo od sebe, nego zahteva od nas hrabrost i istrajan i težak rad na sebi,  umesto da krivca tražimo samo u partnerku/ki ili da očekujemo da se oni promene.

Iz knjige: ,,Po Julijinim principijelnim uverenjima već se lepo vidi veza između njenog nestabilnog osećanja sopstvene vrednosti (nisam dovoljna/ne zadovoljavam) i strategije samozaštite koju ona odatle razvija, naime: moram da budem savršena, ne smem da te razočaram. Strategije samozaštite su načini ponašanja koji principijalnim uverenjima oduzimaju moć i na taj način bi trebalo da kompenzuju narušeni osećaj sopstvene vrednosti. Principijelna uverenja često predstavljaju varijaciju neke određene teme.  Kod Julije je to njen strah od samoće i napuštanja. Skora sva njena principijelna uverenja povezana su sa strahom od gubitka. Tako, recimo, mora da bude savršena da ne bi bila napuštena, a sva očekivanja mora da ispuni da bi se dopala. Mora i da se prilagodi i uklopi, opet da ne bi bila napuštena, ali i zato što ona u svom sistemu uverenja ionako biva napuštena i ne može ništa da učini da to spreči (jer su je roditelji uvek ostavljali, a mala Julija nije na to nikako mogla da utiče). To što ovde govorimo o strahu od gubitka pokazuje koliko su osećanja tesno povezana sa principijelnim uverenjima.“

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.