Jedan plus jedan jednako je šest

mentalno klupko psihoterapijasrbija.com

Svaki od partnera donosi svoje primarne porodice u partnerski odnos. Sa njima povede i svoje rane šeme ili šablone ponašanja, nastale u odnosu sa roditeljima.

Kada se loša iskustva ponavljaju, sa različitim partnerima, jasno je da smo u šablonu ispod kojeg je neko drugo rano iskustvo, stil afektivne vezanosti, traume, odbacivanja i mnoge druge teme.  U ovim situacijama, naše šeme su jedino što je poznato, te za njima posežemo i na neki način znamo šta da očekujemo. Međutim, cilj svakog odnosa treba da bude zajednički rast, a ne zadovoljenje individualnih potreba. Tako da uporno traženje od partnera nešto što ne može da nam da, uzaludan je posao koji ne može da se završi koliko god da je to nama potrebno.

Mi često idealizujemo partnere, što ima neku sekundarnu dobit za nas, a to je da ćemo se kroz partnera sresti sa onim što nije dovoljno razvijeno u nama samima, sresti sa nečim čega smo se odrekli u najranijim odnosima ili ćemo tražiti partnera koji nam „obezbedjuje“ nešto što su ranije činili majka, otac..značajni drugi. Ako to radimo, a da pre toga nismo uvideli sopstvene šeme, koje nas verovatno godinama drže na istom mestu, ući ćemo u jedno zanosno polje iluzije i projekcije, iz kojeg ćemo tada nažalost, ali na kraju i na sreću izaći, kada počnemo da ugledavamo različitosti kod partnera.

Suočavanje sa razlikama i individualnim potrebama može sa sobom da nosi patnju, ali je jedini način za istinsko bivanje sa drugim, taj da znamo sebe. Nekada će ovi uvidi dovesti do rastanka, nekada do bliskosti. Ipak, tek kada pronađemo sebe, možemo da se sretnemo sa drugim. I da trajemo… Ti sa sobom….Ja sa sobom …i… Mi. Kada shvatimo da možemo i da pripadamo i da budemo slobodni, odnosi i partnerstvo postaju blagoslov.

Mi se „biramo“ na razne načine. Ni jedan od tih načina nije pogrešan ili samo jedan ispravan, ali ono što pravi ključnu razliku je naša svest o tome. Sa svesnošću dolazi veća mogućnost izbora i odgovornost. Klijenti u toku geštalt psihoterapije, izmedju ostalog, uče kako nose svoje šeme i svoje roditelje sa sobom, uče da postanu svesniji, da svesnost koriste u svom funkcionisanju i da ne budu robovi svojih šablona ponašanja.